Even voorstellen

Mijn naam is Monique van Zoelen. Ik ben gecertificeerd coach, ambulante zorgbegeleider en huiswerkbegeleider.

Monique van Zoelen

Lessons4you maakt bijzonder normaal en normaal bijzonder.

Dat is de slogan van Lessons4you die eigenlijk alles in één zin samenvat. Mijn kracht zit hem in de manier van communiceren en benadering. Mijn communicatie is open, eerlijk en direct. Daarnaast zet ik mijn empathie, humor, intuïtie en levenservaring in om jou steeds een stap verder te helpen. Iedereen is uniek. Daarom is ieder traject bij Lessons4you maatwerk en sluit deze aan bij jouw behoeften.

Het ontstaan van Lessons4you

In de 15 jaar dat ik als leerkracht werkte, merkte ik dat kinderen in het huidige onderwijs en samenleving, niet altijd zichzelf kunnen én mogen zijn. Door op 3 augustus 2011 mijn praktijk Lessons4you op te richten kon ik deze kinderen begeleiden waar nodig. Vanaf oktober 2019 maakt weer een blij kind onderdeel uit van Lessons4you en richt zich vooral op kind- en oudercoaching voor kinderen die faalangstig, beelddenker en/of hoogsensitief zijn.

Missie

Uit ervaring weet ik dat het moeilijk is, om jezelf als hoogsensitief persoon en/of beelddenker, staande te houden binnen het huidige onderwijs en de maatschappij. Het onderwijs sluit niet aan op jouw manier van denken en leren. Je hebt te weinig zelfvertrouwen en bent niet weerbaar genoeg, waardoor je een gemakkelijk slachtoffer bent voor pesters. Je voelt je anders en niet begrepen door de omgeving om je heen. Maar dit mag je nooit vergeten: “Jij bent goed zoals je bent en jij mag er zijn!”

Visie

Ik zet me actief in om te zorgen dat hoogsensitieve kinderen en volwassenen, eventueel ook met een visuele voorkeur (beelddenkers) erkend en geaccepteerd worden zoals ze zijn, waarbij aan iedereen passende begeleiding en passend onderwijs wordt gegeven, zodat het zelfvertrouwen groeit en zij de beste versie van zichzelf kunnen zijn.

Ultieme doel

Ik ga verder dan alleen het coachen van het kind. Ik wil blijvende resultaten, waardoor het kind overal blij kan zijn. Daarom neem ik het hele systeem van het kind mee in het traject. Ik coach waar nodig: het kind, de ouders, het gezin en de leerkrachten op school. Hierdoor heb ik een nog grotere impact voor álle kinderen.

Scholing en opleiding

Gedurende mijn loopbaan als coach heb ik vele opleidingen en scholingen gevolgd. Zoals o.a. Master SEN, Toegepaste Psychologie, Psychologie van hoogsensitiviteit en Teken je gesprek. Door deze opleidingen ben ik nog beter in staat om kinderen en hun ouders te begeleiden.

Registraties

Ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onder registratienummer 100024483. Daarnaast ben ik geregistreerd bij NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) op Foundation niveau. Om hier geregistreerd te zijn en blijven volg ik extra scholing en opleidingen, heb ik ieder kwartaal intervisiebijeenkomsten met andere coaches en voldoe ik aan de Global Code of Etics. Daarnaast behoort het gebruik maken van de coachingmonitor tot de mogelijkheden. Ook ben ik gecertificeerd coach voor de training ‘Ik leer anders’ voor beelddenkers.
Logo_SKJ_jeugdEIA-Foundation Coaching monitor

Vergoede zorgtrajecten

Sinds maart 2017 werk ik als onderaannemer van Stichting Inzet voor Zorg. Hierdoor kan ik nu vele kinderen en hun gezinnen coachen en begeleiden met hun problemen en vraagstukken. Zij komen bij mij binnen via Centrum Jeugd en Gezin of de huisarts. Daarna vragen we een vergoed begeleidingstraject aan bij de gemeente. Ik blijf mezelf ontwikkelen en volg regelmatig trainingen. Ook heb ik elke maand minimaal 2 intervisiemomenten. Elk jaar krijg ik een uitgebreide audit van Stichting Inzet voor Zorg. Ik blijf up-to-date over allerlei onderwerpen zoals beroepsethiek, de AVG (de nieuwe privacy wetgeving) etc.

Loopbaan in het onderwijs

  • 2004 – 2008 Reguliere basisschool, groep 7/8, in Stavenisse.
  • 2008 – 2009 In het REC4 onderwijs, met moeilijk lerende kinderen met een gedragsstoornis, in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar, in Breda.
  • 2009 – 2014 In het REC3 onderwijs, met zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar, in Roosendaal & Bergen op Zoom.
  • 2014 – 2016 Reguliere basisschool, in Roosendaal. Ik vervulde daar een LB-functie.
  • 2016 – 2017 Remedial Teacher op een reguliere basisschool van LPS, in Bergen op Zoom. Hier begeleidde ik, kinderen individueel of in kleine groepjes, die extra hulp kunnen gebruiken, omdat de reguliere lestijd niet toereikend is om voldoende te scoren op de cito-toetsen. Daarnaast ondersteunde ik de leerkrachten, zodat zij wisten hoe ze de desbetreffende kinderen ook tijdens de reguliere lestijd extra konden begeleiden.
  • 2014 – 2018 De A-pool van LPS, in Bergen op Zoom. Op deze manier kom ik op vele scholen binnen alle groepen. Ik blijf zo goed op de hoogte wat er allemaal speelt binnen het huidige onderwijs op alle scholen in de regio.

Ik krijg zoveel energie van het begeleiden van kinderen en volwassenen, zodat hun zelfvertrouwen weer toeneemt en hun (leer)problemen afnemen.