Oefenen Entree- en Cito-toetsen

Binnen ons onderwijs worden de Cito-toetsen steeds belangrijker. Naast het advies van de school wegen de Cito resultaten ook mee. In groep 7 wordt vaak de entreetoets afgenomen en in groep 8 de Eind Cito-toets. Door te oefenen voor de entree- en Cito-toetsen word je steeds vaardiger in het juist beantwoorden van de vragen. Je leert waar je op moet letten en hoe je dit handig kunt aanpakken. Het oefenen van de cito-toetsen is al mogelijk vanaf groep 3 bij Lessons4you.

Intake

Bij de rapporten worden vaak ook de Cito-scores benoemd. Vallen deze onvoldoende uit is het zinvol om op tijd aan de bel te trekken en extra te oefenen voor deze Cito-toetsen. Tijdens de intake wordt er gekeken op welke onderdelen een kind uitvalt. Er wordt een plan opgesteld en de komende periode gaat er geoefend worden voor de Cito-toetsen.

Begeleiding

  • Schoolresultaten bekijken en uitleg voor de ouders.
  • Oefenen voor Cito-toetsen, zowel schriftelijk als op de computer
  • Indien gewenst extra huiswerk om thuis te oefenen
  • Afname Cito-toetsen om de resultaten te meten

Evaluatie

Nadat er geoefend is met de entree- en Cito-toetsen is een leerling klaar om de echte toetsen op school te maken. De leerling begrijpt de vraagstellingen beter, weet waar hij of zij op moet letten bij het beantwoorden van de vragen en de resultaten gaan omhoog.

Tip: begin op tijd met het oefenen voor de entree- en Cito-toetsen. Het vergt tijd om goed onder de knie te krijgen.

Je ziet aan de resultaten dat meer inzicht krijgen in de cito-toetsen helpt. Ouders zijn erg tevreden over de behaalde resultaten na de entree- en of Cito-toets. Maar het allerbelangrijkste is dat ieder kind vertrouwen krijgt en niet faalangstig hoeft te zijn voor een Cito-toets. Op scholen wordt verder gekeken dan alleen maar de toets resultaten en dat doet Lessons4you ook!

Tarieven

PakketPrijs

Basis pakket 1 kind

Begeleiding 4 uur per maand

€ 65 per uur

Basis pakket Max. 3 kinderen

Begeleiding 4 uur per maand

€ 50 per uur

Top pakket 1 kind

Begeleiding 8 uur per maand

€ 55 per uur

Top pakket Max. 3 kinderen

Begeleiding 8 uur per maand

€ 40 per uur